دانلود رایگان


تحقیق در مورد اثرات تكليف شب براي دانش آموزان - دانلود رایگاندانلود رایگان اثرات تکلیف شب برای دانش آموزان

دانلود رایگان تحقیق در مورد اثرات تكليف شب براي دانش آموزان فرمت word و قابل ویرایش
تعداد صفحات: 135
اثرات تكليف شب براي دانش آموزان
فهرست مطالب

عنوان
صفحه
فصل اول
مقدمه
1
بيان مسئله
7
ضرورت و اهميت پژوهش
10
متغيرهاي پژوهش
13
تعريف عملياتي متغيرها
14
فرضيه هاي تحقيق
15
فصل دوم
مقدمه
18
قوانين يادگيري از نظر روانشناسان
21
تاثير تكليف در يادگيري
23
آيا تكليف شب يك ضرورت تربيتي است؟
24
ملاك هاي تعيين تكليف شب
26
تناسب نوع تكليف با نوع درس
28
جايگاه تكليف
28
تصحيح تكليف
29
تشريح اهداف تكليف
30
فوايد و مضرات تكليف
30
اهداف تكليف
31
انواع تكليف
32
حجم تكليف
33
رابطه تكليف با ميزان هوش و استعداد دانش آموزان و پيشرفت تحصيلي آنها
35
تاريخچه تكليف شب در جهان
36
تكليف شب به عنوان يك تجربه يادگيري
38
اثرات تكليف شب
40
نظريات مختلف درباره تكليف شب
41
تاريخچه تكليف شب
44
تحقيقات انجام شده در ايران
52
فصل سوم
روش تحقيق
56
نوع تحقيق
56
جامعه آماري
57
نمونه آماري
57
روش نمونه گيري
57
ابزار تحقيق
57
روش تجزيه و تحليل اطلاعات

فصل چهارم
الف- آمار توصيفي
61
مقدمه و بيان افراد نمونه آماري بر اساس مدرك سابقه، جنسيت و منطقه جغرافيايي
61
بيان فرضيه ها و سوالات مربوط به آن62
سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضيه شماره يك
101-63
سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضيه شماره دو
101-63
سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضيه شماره سه
101-63
سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضيه شماره چهار
101-63
سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضيه شماره پنج
101-63
سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضيه شماره شش
101-63
سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضيه شماره هفت
101-63
تجزيه و تحليل و بيان روش مقايسه اي ارائه تكليف شب سنتي و فعال
101
آمار استنباطي
105
بحث و نتيجه گيري
109
فصل پنجم
خلاصه پژوهش
112
عنوان و اهداف پژوهش
112
فرضيه هاي پژوهش
112
نوع پژوهش
114
پيشنهادات
115
محدوديت ها و موانع
116
پيوست ها
منابع و مأخذ
119
فهرست جداول
121
نمونه فرم پرسشنامه
124اثرات


تکلیف شب


دانش آموزان


روانشناسی


علوم تربیتی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


CBC و ABG نمونه گیری و تفسیر