دانلود رایگان


اقدام پژوهی چگونه توانستم ترس و اضطراب دانش آموز بهار دارابی را در یادگیری مطالب کاهش دهم - دانلود رایگاندانلود رایگان اقدام پژوهی کاهش دادن ترس و اضطراب دانش آموز

دانلود رایگان اقدام پژوهی چگونه توانستم ترس و اضطراب دانش آموز بهار دارابی را در یادگیری مطالب کاهش دهم موضوع اقدام پژوهی :
چگونه توانستم ترس و اضطراب دانش آموز بهار دارابی را در یادگیری مطالب کاهش دهم. 12 صفحه بصورت وردفهرست مطالب
چكيده : 1
مقدمه: 2
تعريفي از اضطراب: 3
توصيف وضعيت موجود: 3
طرح و بيان مساله: 3
گرد آوري اطلاعات ( شواهد 1( : 4
تجزيه و تحليل داده ها: 5
خلاصه يافته هاي اوليه: 6
چگونگي اجراي راه جديد: 7
گرد آوري اطلاعات (شواهد 2): 7
نتیجه گیری......................................................................................................................................................................... 10چكيده:
در بين دانش آموزان كلاسم متوجه شدم كه يكي از دانش آموزانم بنام بهار دارابی در كلاس درس فعال نيست و اگر از اودرس پرسيده مي شد شدت ترس و اضطراب در او به حدي بود كه شروع به گريه و زاري مي كرد.
تصميم گرفتم كه با مدير مدرسه و ديگر همكاران و خانواده در اين زمينه صحبت كنم و ريشه ي اصلي اين اضطراب را در او پيدا كنم با توجه به اين كه اين اضطراب يا ريشه در محيط مدرسه داشت يا در محيط خانواده بايد امنيت و آرامش روحي را در محيط هاي مذكور از طريق دادن مسئوليت تشويق و ... فراهم مي كردم. (تنها دانش آموزي در كلاسم بو د كه پارسال هم كلاس اول را خواند ه و مردود شده بو د . ) بعد از مدتي نتايج روش هاي به كاربرده شده به وضوح در دانش آموز قابل مشاهده بود و وضعيت درسي و روحي او بهتر از گذشته شد.

مقدمه:
از زمان تولد تا هنگام مرگ هر انساني در موقعيت هاي گوناگون بالندگي درگير مسائل و مشكلاتي مي شود كه به نحوي روان او را متأثر مي سازد. از جملة اين مسائل مي توان ترس و اضطراب را نام برد كه در تمام دوره هاي زندگي ممكن است بر انسان چيره شود.
بخشي از رشد كودك، متضمن آموختن و كنترل اضطراب و ترس است، كودكان ترس هاي بسياري دارند و ممكن است برخي از آن ها در بزرگسالي هم دچار ترس باشند. اما بسياري از استرس هاي و اضطرابهاي دوران كودكي در اثر گذشت زمان و تجربه از بين مي روند و تنها بخشي از آنها تغيير شكل مي دهد و بصورت نيرويي مؤثر در رفتار درمي آيند. اما ترس و اضطراب به يك مفهوم نيستند، ترس علت و موقعيت مشخص دارد و در اكثر موارد، كاربرد و تأثير مثبت دارد . مثلاً كودكان با وجود ترس مي تواند از جان خود حفاظت كنند. اما اضطراب هم كاركرد مثبت دارد و هم كاركرد منفي. يا به عبارت بهتر، احساس اضطراب تا يك جاي خاص كاركرد افراد را بهتر مي كند و از يك جايي به بعد، افزايش اضطراب باعث افت كاركرد مي شود. تفاوت ديگري كه اضطراب با ترس دارد اين است كه علت شفاف و واضحي براي اضطراب نمي توان يافت. اگر چه براي برخي افراد، اضطراب ناشي از موقعيت خاصي است كه در آن قرار مي گيرند (در يك جمع جديدي از انسان ها، زمان امتحان هنگام جدايي از خانواده و ...) اما در هيچ يك علت بيروني دليل قابل استناد و ملموس براي اين نگراني و اضطراب وجود ندارد . بلكه تصور فرد نسبت به اين موقعيت ها مثبت نيست.


اقدام پژوهی


اقدام پژوهی ترس


اقدام پژوهی اضطراب دانش آموز


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


فرمول تولید پلاستی زول یا عایق پاششی زیر بدنه خودرو با پایه پی وی سی1